KPJ 388 TIMBALAN PANDHITA
Versi Version 1
1
Timbalan pandhita punika, timbalanipun Gusti,
dados pandhitaning pasamuwan, nggih abdining Gusti,
ngemban dhawuhe Gusti Yesus martosken Injil suci,
dimen sadaya tyang pitados manggih kawilujengan.
Sugeng ngladosi Gusti, sdherek kula! Nindakken pakaryan mulya.
Mugi Gusti karsa anganthi srana kwaosaning Roh Suci
Klayan manah tansah bingah anggennya ngladosi;
nindakken pakaryan e Gusti datan wonten kang nglaha.
2
Ing dinten kang endah punika, sestu sampun sumadya
dados pandhitaning pasamuwan, ngih abdining Gusti.
Pra pandhita samnya mberkahi klayan manah nyawiji.
Sadayanya dados pratandha, yen sampun kawisudha

OK