KPJ 392 MUGI SIH-RAHMATE NJENG GUSTI
Versi Version 1
1
Mugi sih rahmate Njeng Gusti lan sihe Alah Sang Rama,
nunggila ing prasudara, pinanggiha sami basuki.
Wilujeng mlampah, wilujeng mlampah,
benjig nggih pinanggih a malih.
Wilujeng mlampah, wilujeng mlampah,
mbenjing nggih pinaggih a malih.
2
Mangsa tamtu silih-gumanti; wanci siyang gantos ratri,
swau kita tetunggilan, samangkya kita pepisahan
3
Kita nilarken warsa lami, wit kang enggal wus angganti,
samnya silih angongakna, amrih gesangira lestari,

OK