KPJ 4 DHUH NYAWAKU, SIRA SAOSA PUJI
Versi Version 1
1
Dhuh nyawaku, sira saosa puji mring Pangeran Allah Kang Maha Suci.
Sabatinku ngluhurna asmané. Dhuh nyawaku, Yehuwah kamulyakna.
Aja lali sagunging kadarmannya. Élingana sawiji-wijiné.
2
Pujinen kang ngapura dosanira, kang marasken sagung lelaranira
nebus uripmu saking antaka; kang angerobi sira lan kawlasan,
kang maregi umurmu lan kadarman, wah ngenomaké kekwatanira
3
Sepira langit angungkuli bumi, semono gunging sihé Kang Masuci,
mring wong kang nyaosi pangabekti. Sepira dohé kulon saking timur,
iya semono dènnya dosaningsun ingedohken saking awak amba*.

OK