KPJ 400 AYEM TENTREM NENG SANG PAMARTA
Versi Version 1
1
Ayem tentrem ku neng Sang Pamarta,
ayem tentrem anesng astanya
Ayem tentrem ndherek satindaknya;
tan keguh rinoban panggodha.
Tuhu tentrem arahayu
sanadyan lakuku nrajang latu
tan sah sinung berkah wah pangasoan
yen cahyeng Gusti kang den sawang.
2
Ayem tentrem wong kang ngulandara,
ayem nadyan taksih neng marga
miwah lampahnya kelunta - lunta,
tansah ayem jroning wardaya

OK