KPJ 404 GUSTI YESUS RATU ADIL
Versi Version 1
1
Gusti Yesus Ratu Adil,
panetep pana ta gami
kang mengku sajagad rat.
Sagung ilat badhe nyebut,
sakathahing dhengkul sujud
miring Gusti ning pra umat,
mring Gusti ning pra umat.
2
Namung dening Kanjeng Gusti kita saged dados suci
kinumbah klayan rahnya. Gesang langgeng wus sinungkwn,
wah tyang doso rinukenken ( lantaran Sang Pamarta (2x) )
3
Tiyang dosa kang kesrakat, tiyang sakit wah tyang mlarat,
gya samya tinimbalan. Denen sinteng kang umarek,
apitados ngarep-arep, ( mesthi nggih tuinulungan (2x) )
4
Mila sampun ta semados, mbok inggih samnya pitados
mring Gusti Ratu kita. Pinundhia trus ing batos,
de Kang Kwasa karsa dados ( Juru Pamarta kita (2x) )

OK