KPJ 405 KAWULA ANGANTYA KANTHI SABAR
Versi Version 1
1
Kawula angantya kanthi sabar,
Yerusalem kang anyar;
nggih pada leman suci sanyata,
yeku kratoning swarga.
Sestu kula begja, sestu kula negja;
krana pananggeling Sang Pamarta,
panduman kula kamulyan swarga
2
Kawula ngantya bujana nyata,
pikramene Sang Kristus;
pangantyan putrinya tyang pracaya,
kang ngabektinya tulus.
3
Kawula ngantya dinten pungkasan,
nggih sampurnaning gesang;
wus tan ana salib wah panandhang,
mung tansah muji girang.

OK