KPJ 410 NENG DALEME RAMAKU
Versi Version 1
1
"Neng dalem é Ramaku gung panggènannya.
Iku dak cawisaké; lumebua!"
Mengkono Gusti dhawuh mring kita samya,
duk rawuh ngagem sarira manungsa.
Aja sira nampik sih rahmaté Gusti,
dimén, sira manggiha urip sejati.
Tentrem rahayu tansah ngerobi sira;
ngrasuka gesang mulya anéng swarga.
2
Saben wong rebut bener mlebu mring swarga
ngambah dalan pilihané pribadya.
Nanging mung wong kang nurut dhawuhé Gusti,
Yéku kang mesthi winenganan kori.

OK