KPJ 415 SANG KRISTUS WUS TAMTU PRAPTA
Versi Version 1
1
sang Kristus wus temtu prapta
jumeneng Hakim setya
ngadili sagung manungsa
ing dinten akhir mangkya;
tyang kang ptados mring Gusti,
wah tresna mring sesami,
kepareng mlebet ing swargi
ing kasampurnan yekti.
2
Tyang mursal samnya moyoki,
ngre'mehken sabde'ng Gusti,
de' Gusti tan e'nggal prapta,
nganggep janjinya nglaha.
Ne'ng ngarse'ng Gusti Makwasa,
sataun lir saari;
mila tyang kang tan rumantya
cuwa jroning wardaya.
3
Sang Kristus wus tamtu prapta,
jumeneng Hakim setya;
ngadili salir manungsa
ing jaman akhir mangkya.
Payo methukken rawuhnya
srana tansah samekta,
kanthi waspada, ndedonga
memuji Maranatha.

OK