KPJ 416 SAPRAKARA KANG PANTES
Versi Version 1
1
Sapra kara kang pantes de'n upadi,
ye'ku Kratoning Allah Sang Rama.
Samubarang pinaringken tumuli,
angger sumuyud jroning pracaya
Kabe'h mung nglaha,
kabe'h mung nglaha.
Sarwa kadonyan wus mesthi sirna.
Mung sihe' Allah kang langgeng slamanya.
Tyang kang ngayom wus mesthi raharja
2
Drajad, kasugihan, wah kasenengan
dinayuh kanthi margi utami.
Aywa lali kang aji lan sejati,
ye'ku setya wah nunggil lan Gusti.
3
Sagung kadonyan ingkang kadarbya
iku sranane' mbabarken tresna.
Ye'n duge'ng janji tan badhe' binekta,
mung gesang langgeng bandha ing swarga

OK