KPJ 417 SAURUTING LAKU
Versi Version 1
1
Sauruting laku kang dakalami,
Gusti tansah tindak ngrumiyini.
Mula kang dadi osik ing atiku,
"Gusti kula sèstu setya tuhu!"
Salakuku Gusti datan négakken,
klayan setya dènira angreksa.
Ing wusanané, Gusti marengaken
aku ndhèrèk ing kamulyan swarga.
2
Ing nalika imanku wiwit goyah,
yèn tansah nyipati kang gumelar,
sanalika aku énggal gumrégah,
wit Gusti nora bakal nilar
3
Aku pracaya mring pangrèhé Gusti,
awit gesang langgeng ing astané.
Gustiku kang ngasta soronging swargi
wah nuntun aku mring kratoné.
nora = ora
sorong = kunci

OK