KPJ 420 TUMENGAA, DHUH NYAWAKU
Versi Version 1
1
Tumenga a, dhuh nyawaku,
singengkak na tyas kula;
ingedoh na saking dosa,
tinunggil na Sang Rama.
Mugi wontena mlae'kat
ngangkat manah kawula,
sinanggia ing swiwinya,
cinelak na ing swarga.
2
Tumengaa dhuh atiku,
munggaha ing Golgota;
mandenga ing sanalib,
kang ngrembat dosanira.
3
Tumengaa dhuh atiku,
mumbula saking donya;
sumengkaa, sumengkaa
mring kraharjaning swarga.

OK