KPJ 423 WONTEN SATUNGGAL PANGGE'NAN
Versi Version 1
1
Wonten satunggal panggènan
dumununging kasampurnan.
Ngriku gesang datan kéguh,
wit dayaning pati lumpuh
Yéku dhamparing sih rahmat,
nentremken tyas kula.
Tyang kang ngayom wah mratobat
rahayu slaminya.
2
Ngriku tan wonten pasambat,
awit dosanya binirat.
Begja salamining gesang,
linimputan ing pepadhang.
3
Saliring tyang kamomotan
tan kènthèngen tan kawratan,
pininta samurwatira;
papan langgeng dunungira.

OK