KPJ 425 AKE'H SRUNING PASAMBAT
Versi Version 1
1
Ake'h sruning pasambat, tiling na!
mbutuh ake' sih rahmat, dadya duta sembada
mbabarken sih rahmat, tilingna!
2
Ake'h wong padha nguwuh, tilingna!
mbutuhhake' pangrengkuh, tilingna!
3
Ake'h wong padha ngresah, tilingna!
Butuh lube'ring berkah, tilingna!
4
Ake'h wong padha ngrintih, tilingna!
Mbutuhke' welas-asih, tilingna!

OK