KPJ 426 APA SIRA NGUPAYA INTEN
Versi Version 1
1
Apa sira ngupaya inten kanggo maku tha?
Ing papan asor nistha, ana inten kang ngantya.
Inten-inten miwah retna,
pra manungsa binanda;
yogya linari,
ginawa kagem makutha Raja.
2
Tumrap jiwa mbaléla,
nyingkur saka Gustinya,
undhangna kabar bungah,
yéku Injiling Allah.
3
Aturna Sang Penebus,
inten ingkang pengaji
sarana rahé Gusti,
Kang wus sanyata suci.

OK