KPJ 429 DHAWUHE' GUSTI
Versi Version 1
1
Dhawuhe' Gusti Ye'sus mring pra sakabat,
"Padha lunga a wartakna Injil ing sajagad;
sake'h ing bangsa padha dade'kna murid-Ku."
Gusti mesthi bakal nunggil salakumu.
Payo padha lunga ngabarke' Injil e' Gusti
mring manungsa ing salumah ing bumi,
dime'n pracaya lan nampani kaslametan;
tansah bungah muji Allah, wit dadi bala kaswargan
2
Janjine' Gusti Ye'sus mring pra sakabat,
bakal paring Roh Suci Juru - Pirembag,
kang njalari kasekte'n kanggo leladi,
temah setya nekse'ni asmane' Gusti.

OK