KPJ 430 DITUHU SALAMANYA!
Versi Version 1
1
Dituhu salamanya!
Dituhu salamanya!
Nadyan susah lan sangsara,
aja mundur ing pracaya!
Dyan ananghang ruhara,
dituhu salamanya
2
Dituhu salamanya!
dituhu salamanya!
Kang nanggulang saputute'
bakal ole'h makuthane'!
Trima baw' rencana,
di thuthu salamnya!
3
Dituhu salamanya!
Di tuhu salamanya!
Tampiken sanenging donya
kang anggubel lan anggodha!
aja nganti kabanda,
di tuhu salamanya!

OK