KPJ 433 GUSTI MUGI NUNTUN KAWULA
Versi Version 1
1
Gusti mugi nuntun kawula
amrih tansah manut Paduka
Nadyan ribed gilir gumanti,
tamtu kula kedugi nyanggi.
2
Gusti mugi nglanting kawula,
amrih sagah nahan bebaya.
Nadyan awrat kados punapa
tatag, datan semplah ing driya.
3
Gusti mugi nunggil kawula,
murih kedugi nglawan dosa;
temah kula unggul ing yuda
lan nampi makuthaning swarga

OK