KPJ 434 GUSTI MUGI SAMPUN NGANTOS NILAR
Versi Version 1
1
Gusti mugi sampun ngantos,
nilar kawula;
kula tansah ngraosaken
berkah Paduka.
Gusti, mugi nuntun kawula;
kula tansah ngraosaken berkah Paduka.
2
Gusti, mugi myarsakaken
pasambat kula;
awit kawula punika
putra Paduka.
3
Nggèn kula darbé panyuwun,
mung sih Paduka
ingkang dados paugeran
miwah landhesan.
4
Gusti mugi amirsani
tyas kula trenyuh;
Paduka ingkang ngiyatken,
sageda teguh.
5
Gusti tuking kabingahan,
mugi nglipura
manah kula kamomotan
papa-cintaka.
6
Anèng donya wah nèng swarga,
kula tan darbya
andel-andel lan pikekah,
namung Paduka.

OK