KPJ 436 GUSTI NUNTUN LAMPAH KULA
Versi Version 1
1
Gusti nuntun lampah kula,
saklangkung ngg'en kula begja
Celak miwah tebih ugi,
kula tansah dipun kanthi
Nggih Gusti kang nganthi kula,
astanya pyambak kang ngreksa
Mila kula manut Gusti,
Juru wilujeng sejati.
2
Dadosa ing wanci siyang
punapa kesaput ratri,
tyas peteng utawi padhang,
kula tansah dipun kanthi
3
Gusti nuntun, kula pasrah
klayan nrimah ing satitah.
Sanadyan ta duge'ng janji,
kula tansah dipun kanthi.

OK