KPJ 437 GUSTI YÉSUS PANGÈN KULA
Versi Version 1
1
Gusti Yésus Pangèn kula,
sèstu gung sih Paduka,
Ing sapurug kula mlampah,
Paduka kanthi tansah
Kinanthi ing Gusti,
kinanthi ing Gusti
Ing satitah kula nrimah,
angger kinanthi Gusti.
2
Saliring bandha kadonyan,
mung sarananing gesang.
Déné piandel kawula
mung panganthi Paduka
3
Ajrih-asih maring Gusti
wah nresnani sesami,
lah puniku gesang kula,
wit panganthi Paduka.

OK