KPJ 439 ING JAGAD KANG PETENG
Versi Version 1
1
Ing jagad kang peteng krana dosa
kathah tyang kang ngresula
Karana panandhang, samya ngresah
miwah semplah ing manah.
Sumangga, Gusti, Ngagem kawula,
mrih ng'engetna para kanca
sengkut makarya nglawan godha,
dadosa berkah tumrap tyang kathah
2
Angundhangna sih rahmate Gusti
kanthi setya nglampahi;
margining luwar saking sangsara,
temah samya raharja
3
Ngundhangna Injil Kratoning Swarga,
kinanthia pangdonga,
mrih luwar saking kwasaning dosa,
wah gesangnya sembada

OK