KPJ 44 AKU WONG KANG DOSA
Versi Version 1
1
Aku wong kang dosa, ngungsi maring Gusti,
temahan den sucekna, srana rahe kang suci.
Sang Kristus Gusti, Panebus yekti.
Nadyan dosaku agung, nging Gusti wus nglebur
2
Dhuh Gusti Pamarta, mung kwasa Paduka
ingkang saged ngluwari kawula saking dosa.
3
Nggen kula nyenyuwun kang dados landhesan
dede labet kawula, nggih namung sih Paduka.

OK