KPJ 441 KITA SAMI TINIMBALAN
Versi Version 1
1
Kita sami tinimbalan, supados ndherek ngladosi
pakaryane Gusti Yesus dhateng sesami.
Amartos aken kabar bingah, nggih Injil ing karahayon
dhatheng salir para bangsa, neng alam donya.
Tiyang pitados kedah wonten pandamel kang nyata!
Klayang eklas mitulungi tyang kang sinangsara;
sanadyan kita pinangkanya saking maneka bangsa,
nging sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya

OK