KPJ 442 KULA KAPARENGNA CAKET GUSTI
Versi Version 1
1
Kula kaparengna caket Gusti
mrih tentrem ing driya siyang ratri
Kasetyan Paduka nganthia slaminya,
tansah ambabarna kamulyan swarga.
2
Nadyan kaoncatan ing pepadhang
awit ngraosaken gung panandhang,
sèstu tansah panggah nggèn kula gondhèlan,
lamun Gusti nganthi, sung pitulungan.
3
Mlaékat gya prapti, nglipur kula
sarana pamuji, mrih lejara.
Kula sukarena, gya nyaket Paduka,
celak dhampar mulya, Kratoning Swarga.

OK