KPJ 448 PRA PRAJURITE GUSTI
Versi Version 1
1
Pra prajurit e Gusti kang samnya di nuta,
aywa padha suwala nyebar kabar adya,
ye ku kabaring sih rahmat tedhak saka swarga
Kang sinungken pra umat pinurih pracaya.
Payo, maju, ja giris atimu,
marga Gusti nganthi salakumu!
Payo, maju, undhangna samangkya,
murih kang mblasar, nggetuni, mratobat agya.
2
Sajroning prang, sabukan kayekten, ja lali,
kaadilan dadia kere mitayani.
Trumpahmu cumadhanga Injiling raharja,
denundhangna warata saindhenging donya.
3
Nganggo tameng pracaya, dadia panangkis,
marang solah gelare culikaning iblis.
Pedhang roh yeku sabda, sayogya tinampi,
tetopang karahayon, yeku kang ngayomi.

OK