KPJ 450 SUMANGGA MAKARYA
Versi Version 1
1
Sumangga makarya, para utusan setya
ngundhang aken kabar adya,
sih rahmat saking swarga,
mrih tyang kang peteng manahnya,
dadya padhang lejara.
Sumangga samekta, tansah makarya.
2
Sumangga makarya, dipun kepara cukat,
mbabarken tresna sanyata, mrih tyang dosa mratobat,
panggah ngadhepi bebaya, Gusti nganthi slaminya.
Sumangga samekta, tansah makarya.
3
Sumangga makarya, klayan mantep ing driya,
manggul salibing Sang Kristus mbelani kang siniya.
Kang tinindhes sinangsara, bingar, tentrem gesangnya.
sumangga samekta, tansah makarya.
cukat = trengginas, cekatan (Indonesia)

OK