KPJ 452 TÉKADING MANAH KAWULA
Versi Version 1
1
Tékading manah kawula
tansah ndhèrèk mring Gusti,
yéku Panutan sanyata,
nggih Panebus sejati.
Margining salib ingambah,
mbangun turut mring Allah.
Mbabarken tresna sejati,
mrih jagad tentrem basuki.
2
Kula sèstu ndhèrèk Gusti
ngantos slami-laminya,
martosaken Injil Suci,
dimèn samya waluya.
3
Nulad Sang Pamarta Gusti,
sagah ngurbanken dhiri,
tan remen ing kekerasan,
nging lubèr ing katresnan.
4
Sanadyan rumpil marginya,
nging Gusti tansah nganthi.
Nadyan ribed lan sangsara,
kula tegen nglampahi.
tegen = tekun (Indonesia)

OK