KPJ 453 TIYANG PRACAYA DENSAMNYA SAMEKTA
Versi Version 1
1
Tiyang pracaya densamya samekta,
lumawan Iblis kang juligculika.
ywa kendhat ndedonga, nampi sabdanya,
nunggil a klayan para tyang pracaya.
Diprayitna,
aywa lena! Gusti tamtu aparing pangreksa
2
Aya kuwatos dalasan sumelang,
sanadyan mengsah tan kenging winilang.
Denpanggah, dentatag, manteb pracaya,
lan tansah setya, mrih unggul prangira.

OK