KPJ 454 HALELUYA PUJI LAN PANUWUN
Versi Version 1
1
Haleluya puji lan panuwun,
kang sarta kaurmatan,
sinaosna mring kang Maha luhur,
wonten ing pasamuwan.
Sih e Rama mugi lumuntura
Dhuh Gusti, mugi melasi kula;
Roh Suci a nunggila klayan kula sadaya.

OK