KPJ 458 MUGI SIH-RAHMATING GUSTI
Versi Version 1
1
Mugi sihrahmating Gusti
lan sih e Sang Rama
wah patunggilaning Sang Roh Suci,
tumraha ing kula, nggih kula sadaya
Amin, Amin, Amin.

OK