KPJ 459 PINUJIA ALLAH SANG RAMA
Versi Version 1
1
Pinujia Allah Sang Rama
wah Sang Putra lan Roh Suci;
purna pangabekti anèng gréja,
ngrasuk gesang saben ari.
Payo nindakna kang trusing ati
sabdaning Gusti Sung gesang yekti,
sinartan déning berkah ing Gusti,
sung sih rahmat mring sesami.
2
Pangabekti sestu pangibadah,
lamun Gusti kang dènsembah;
kraharjaning pepadha dènudi,
jagad ramnya tentrem yekti

OK