KPJ 63 TYANG NAJIS NDLARUNG ING DOSA
Versi Version 1
1
Tyang najis ndlarung ing dosa,
tinampik mring swarga.
Allah tan sudi mirsani
sabarang kang nistha.
Nyuwun suci, adhuh Gusti,
nyuwun suci, nyuwun suci
2
Tyang najis datan tinampi ngarsané Hyang Widi.
Adhuh Gusti, mugi karsa mbirat dosa kula.
3
Tyang najis ndlarung ing dosa, pinagas ing sihnya.
Dé kang yekti asung bekti, tinunggil ing Gusti.
4
Tyang najis badhé sangsara, cinadhangan nraka.
Kang mratobat badhé begja, cinadhangan swarga.

OK