KPJ 72 GUSTI KAWULA INGKANG BINERKAHAN
Versi Version 1
1
Gusti kawula ingkang binerkahan;
seda Paduka sung kawilujengan.
Kawula nglari nadyan klayan sisah,
dadosa margi mring resik ing manah.
Resik pethak ngungkuli salju,
manah resik pethak ngungkuli salju
2
Gusti kawula ingkang binerkahan;
darah Paduka sèstu sipat imam.
Katundhunga sawarnining brahala,
dimèn kawula resik tanpa cela.
3
Gusti kawula ingkang binerkahan;
mugi lebura salir kasisahan.
Kula sinungana énggaling driya,
murih dados resik klayan sampurna.
4
Samangké sèstu pitados kawula,
tan badhé kemba mituhu Paduka.
Lubèring kamirahan kebak berkah,
mbangun jiwa miwah resiking manah.

OK