KPJ 73 GUSTI KULA
Versi Version 1
1
Gusti kula ingkang wonten ing swarga,
pinujia Paduka ing slaminya.
Sestu agung sih palimirmanta.
Haleluya! Heleluya!
2
Gusti rawuh tumedhak anèng donya,
awit welas nebus gunging tyang dosa,
rinukunken lan Allah Sang Rama.
Haléluya! Haléluya!
3
Gusti séda krana kula tyang dosa,
dé wunguné panjer gesang sanyata,
mila kula mituhu dhawuhnya.
Haléluya! Haléluya!

OK