KPJ 75 GUSTI NUNGGIL
Versi Version 1
1
Gusti nunggil mring kula klayan tresna lan kwasanya.
Klayan astanya kang santosa ngreksa kula.
Klayan sihrahmat lan berkahnya ngayomi kula
Amin!

OK