KPJ 76 GUSTI YESUS KANG MAASIH
Versi Version 1
1
Gusti Yesus Kang Maasih, mugi paring aksama!
Gusti Yesus Kang Maasih, kula tyang dosa
2
Gusti Yésus Kang Mawelas, mugi paring wilasa!
Gusti Yésus Kang Mawelas, kula tyang dosa.
3
Gusti Yésus Kang Matresna, mugi nampi kawula:
satuhu kula mratobat, n'langsani dosa.

OK