KPJ 78 IBA BEGJAKU
Versi Version 1
1
Iba begjaku lamun yakin Yesus duwekku ing salamanya;
aku tebusan kagungane, anyaruripku krana rahe.
Aku memuji klayan rena, nggunggung asmane slamanya.
Aku memuji klayan rena, nggunggung asmane salamanya.
2
Lamun pasrahku trusing kalbu, temah sampurna kabungahanku.
Pra malaekat asung puji, samya ngundhangken sihing Gusti.
3
Dakaturake jiwa-raga marang Gustiku, atiku lega,
klayan anganthi sarawuhe, matemah antuk sih-rahmate.

Share

OK