KPJ 78 IBA BEGJAKU
Versi Version 1
1
Iba begjaku lamun yakin Yésus duwèkku ing salamanya;
aku tebusan kagungané, anyar uripku krana rahé.
Aku memuji klayan rena, nggunggung asmané salamanya.
Aku memuji klayan rena, nggunggung asmané salamanya.
2
Lamun pasrahku trusing kalbu, temah sampurna kabungahanku.
Pra malaékat asung puji, samya ngundhangken sihing Gusti.
3
Dakaturaké jiwa-raga marang Gustiku, atiku lega,
klayan anganthi sarawuhé, matemah antuk sih-rahmaté.

OK