KPJ 8 HALELUYA
Versi Version 1
1
Haleluya pangeran aneng papan pamujan,
pinuji asmanya, dalah aneng akasa
Wit Gusti Allah Makwasa, kamulyannya Maadi,
ngungkuli samudaya, munggweng swarga lan ing bumi
2
Linuhurna Hyang Agung klayan sagunging kidung,
binarung salir gangsa wah kang mijilken swara.
Geguritan wah beksannya makluk kang darbé nyawa,
ngluhurna Hyang Makwasa sru ngidungna Haléluya!

OK