KPJ 83 LAMUN SIRA SUSAH
Versi Version 1
1
Lamun sira susah, wah asedhih,
aja sira supe', Allah tan tebih
Aja wedi, Gusti anganthi,
dyan peteng dalunya, enjing: padhang byar.
Nadyan panggodha amisesa,
Gusti nganthi sira, dugeng dlahan
2
Pangéran tan pegat, panjangkungé,
myang sihnya tan kendhat mring kagungane
kasusahan wah karubedan
sestu tan munjuli — tulungé Gusti.
Nadyan panggodha, amisésa
Gusti nganthi sira, dugèng dlahan!

OK