KPJ 84 MARA WONG DOSA, WONG CILAKA, MAREKA
Versi Version 1
1
Mara wong dosa, wong cilaka, mareka mring Gusti Pamarta;
temah binirat dosa nira, krana gunging sihnya.
Saiba karaharjanira, yèn sira wus manjing pracaya,
sinung begjaing gesangira, uwal sing antaka.
2
Bocah uga ya dèn kasihi;
mula sowana ngarsèng Gusti,
mrih dadya putra prasetyannya,
krana gunging sihnya.
3
Aja semaya, gya mareka,
wit tan ngerti praptaning pati.
Gusti ngantya mring tobatira,
krana sih-rahmatnya.

OK