KPJ 86 MUGI SAMPUN ANGLANGKUNGI
Versi Version 1
1
Mugi sampun anglangkungi dhateng kula, dhuh Rama.
Tyang kathah Paduka wlasi, mugi mlasi mring kula
nggih kula nggih kula, mugi mlasi mring kula.
2
Sampun anglangkungi kula, dhuh Pamarta kang setya
Gusti nimbali tyang dosa, mugi nimbali kula;
nggih kula, nggih kula, mugi nimbali kula.
3
Dhuh Roh Suci mugi sampun anglangkungi kawula;
tyang wuta antuk pepadhang, mugi madhangi kula;
nggih kula, nggih kula, mugi madhangi kula.
4
Dhuh Pangèn, sampun alangkung, sih Paduka rumeksa.
Tyang sanès dipun ayomi, mugi ngayomi kula;
nggih kula, nggih kula, mugi ngayomi kula.
5
Kula mireng tíyang kathah tampi berkah Paduka;
wit kula ingangkat putra, mugi mberkahi kula;
nggih kula, nggih kula, mugi mberkahi kula.

OK