KPJ 89 PUJI KONJUK ALLAH
Versi Version 1
1
Puji konjuk Allah Kang Mahamirah;
ing rinten dalah ratri tansah ngganjar berkah;
tyang mursid dalah mursal tan badhe ketriwal
2
Puji lan panuwun mring Hyang Maagung;
ngganjar berkah mirunggan
mring tyang kang pracaya;
yéku kawilujengan lan tentrem-raharja.
3
Puji sarta sokur mring Kang Maluhur;
dé ngganjar berkah adi
mring tyang kang ngabekti,
winuwuhan sih-rahmat pangrimat tan kendhat.

OK