KPJ 92 SESTU AGUNG SIHE GUSTI
Versi Version 1
1
Sestu agung sihe Gusti mring titah sabumi.
Milujeng aken tyang dosa, mrih manggih raharja.
2
Sih-rahmat sihé Pangéran mring tyang kang pracaya
sestu punika ganjaran dahat agungira.
3
Nugraha sumber kakiyatan mring manah kang lesah
mrih tan nilar kayektosan wit lubèr ing berkah.
4
Nadyan kathah pepalangnya dalasan rubéda,
nyang pitados rineksa, sembada gesangnya.

OK