KPJ 97 UWAL SING LAKNAT
Versi Version 1
1
Uwal sing laknat; iba begjaku! Gusti wus seda,
mbirat dosaku, temah luwar sing paukuman,
denya ngluwar babar pisan.
Babar pisan dennya nulungi, babarpisan dennya ngrampungi.
Rumaketa ing pamenthangan, mesthi luwar babarpisan.
2
Saiki kita padha mardika, Gusti wus nanggel ing slamet kita,
linuputken sing karusakan, sinucèkken babar-pisan,
3
Putrané Allah, sebutan kita, kang tilas satru pinundhut mitra,
kang utang pati inguripan, wit tinebus babar-pisan.

OK