KPJ 98 WONG KANG KAMOTAN DOSA
Versi Version 1
1
Wong kang kamomotan dosa,
Gusti ungsenana.
Agung sih pangapuntennya
mring wong kang pracaya.
Pracayaa, pracayaa mung pracayaa!
Gusti kwasa, Gusti kwasa ngluwari sira.
2
Gusti wus nglampahi seda
ngrembat dosa kita.
Rahe anucekken kalbu
dyan putih lir salju.
3
Gusti kang dadi marganya
mrih tumekeng swarga.
Saben wong kang angugemi,
sinembadan yekti.

OK