KPKA 10 Allahe Para Pracaya
Versi Version 1
1
Allahe para pracaya ing sadhengah jaman,
yeku pangauban kita tuking kasampurnan.
2
Aneng ngarsaning dhampamya papan katentreman,
panyuwun kang bener hyata mesthi kaleksanan.
3
Sajagad raya dumadi karana sabdanya
para titah angakeni kwasane Pangeran.
4
Allahe para pracaya lumintu pangrehe
mring sakehing kagungannya langgeng pangrumate.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK