KPKA 100 Diprayitna
Versi Version 1
1
He tyang pracaya den sami samekta nglawan Panggodha iblis julig nyata
ywa kendhat ndedonga mirengken sabda tansah nunggil lan sagung tyang pracaya
diprayitna ywa nganti lena Gusti ngreksa ing slami-laminya.
2
Ywa ajrih wedi wah aja sumelang nadyan mungsuhmu tan kenging winilang
dipanggah, ditatag manteb pracaya disetya tansah mrih unggul prangira,

OK