KPKA 103 Dhamparing Sih Rahmat
Versi Version 1
1
Wonten satunggal panggenan nggih margining kasampurnan
ngriku gesang tansah padhang wit dayaning pati ilang
yeku dhamparing sih rahmat Sang Kristus murbeng rat
tyang kang ngayom wit pracaya raharja slaminya.
2
Tyang dosa gung kang mratobat, tan ingukum nging rinuwat,
kadadosken putreng Allah, margi suci kang den ambah,
3
Prentahnya entheng sekeca, nuntun mring gesang sanyata,
tresna mengsah wah sesami, tinulungan Sang Roh Suci,

OK