KPKA 109 Katemtuaning Pracaya
Versi Version 1
1
Karsa Paduka priyangga mugi tansah kelampahan
pra kang sabar myang pracaya temtu tampi pitulungan
paukuman kula trimah lir penget lan pitedah
ingkang tangguh ing pangantya tan koncatan sih Paduka.
2
Gusti tuking pitulungan panglipur lan pangayoman
sagung pitedah Paduka tan badhe kawula lawan
sihing Gusti lir samodra luber ngerobi kula
wah nyata sabda Paduka isi sih sarta kadarman.
3
Kawula nyuwun dhuh Gusti lamun manggih kasusahan
panggodha miwah panyobi kawula sageda tahan
tan kuwatos wah sumelang sih Paduka cumadhang
temah unggul kula yektos karana saking pitados.

OK