KPKA 111 Gusti Nuntuna Kawula
Versi Version 1
1
Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula
kawula tansah ngraosna berkah Paduka,
Gusti mugi nuntun kawula
kawula tansah ngraosna berkah Paduka.
2
Gusti mugi myarsakaken pasambat kula
sinten malih ingkang dadya pangungsen nyata,
3
Nggen kula darbe panyuwun mung sih Paduka
ingkang kula damel uger miwah landhesan,
4
Gusti mugi amirsani tyas kula trenyuh
mugi Paduka jampeni sageda teguh,
5
Gusti tuking sagung lipur mugi nglipura
manah kula kang kawratan dening cintaka,
6
Aneng donya wah neng swarga kula tan darbya
andel-andel lan pikekah namung Paduka,

OK